BDSM coaching

BDSM en geloof

BDSM en geloof - de heilige boekenBDSM gaat om sadisme, pijn doen, vernederen, mensen schade toebrengen. Hoe is dat nu te verenigen met welk geloof dan ook? Geloof staat voor liefde, omzien naar anderen, het goede doen. BDSM en geloof gaan niet samen. Toch?

Het lijkt inderdaad haaks op elkaar te staan, en dat is ook waarom mensen die gelovig zijn opgevoed maar toch BDSM gevoelens bij zichzelf ontdekken zo in de war kunnen zijn. Het strookt niet met alles wat je van huis uit hebt meegekregen, en toch laat die interesse in BDSM je niet los. En wat ook niet helpt: je omgeving, de geloofsgemeenschap zal het nog veel minder begrijpen, laat staan accepteren!

Het gaat hierbij niet om welk geloof je aanhangt. Of dat nu het christendom is – met al zijn verschillende kerkgenootschappen -, de islam of het boeddhisme, het spanningsveld is levensgroot.

Misschien ben je niet zozeer gelovig, of niet actief, maar heb je toch moeite hoe jouw interesse voor BDSM zich verhoudt tot de zingeving van jouw leven?

 

De wijsheid in pacht?

Ik heb natuurlijk niet de wijsheid in pacht, en kan je geen antwoord op al je vragen geven. Er worden soms erg gemakkelijk stellingen in genomen vanuit de eigen (groeps)overtuiging en worden die te vuur en te zwaard verdedigd. Ik ben niet geïnteresseerd in welles-nietes discussies.

 

Waar het ècht om gaat: levensgeluk!

Ik kan je verder helpen in het formuleren van jouw antwoorden op hoe BDSM zich voor jou zou kunnen verhouden tot vragen rondom geloof en zingeving. De vragen waar het in het leven ècht om gaat! Altijd met respect voor de persoonlijke geschiedenis en de persoonlijke omgeving. En ook altijd met jouw levensgeluk centraal: Mogen zijn wie je ten diepste wilt zijn!

 

Geloof, hoop en liefde

Geloof, hoop en liefde. Hou vast aan je geloof. Geef de hoop nooit op. En blijf altijd de liefde najagen. De liefde voor jezelf, voor je naaste, voor de natuur, en misschien ook wel voor het Grotere.

 

JA, help mij verder

 

Of lees meer over mijn werkwijze.